فولاد مشیز بردسیر

تامین تیوپ مسی برای فولاد مشیز بردسیر

 

طراحی نقشه جدید برای بالا بردن کیفیت و عمر قالب با توجه به سرعت و شرایط جدید ریخته گری