ذوب و نورد کرمان

تامین تجهیزات قطعات دستگاه ریخته گری پیوسته شامل :

 

شیرهای هیدرولیک

تایمر دیجیتال

آلارم اندیکاتور از کشور هندوستان