تجهیزات EAF (کوره قوس الکتریکی) ، LF (کوره تصفیه پاتیلی)

تامین کننده تمامی تجهیزات مربوط به کوره های قوس الکتریک و کوره های تصفیه پاتیلی

تجهیزات شامل :

شرکت توسعه پاد صنعت هیراد تمامی قطعات کوره قوس الکتریک و کوره تصفیه پاتیلی از جمله موارد زیر را تامین میکند :

طراحی و ساخت پاتیل مربوط به کوره تصفیه پاتیلی

بازوهای آبگرد نگهدارنده الکترود کویل آبگرد کوره و …..